صندوق بین المللی پول به ایالات متحده توصیه می کند که نرخ بهره را تا پایان سال 2024 ثابت نگه دارد

صندوق بین المللی پول به ایالات متحده توصیه می کند که نرخ بهره را تا پایان سال 2024 ثابت نگه دارد

صندوق بین المللی پول به ایالات متحده توصیه می کند که نرخ بهره را تا پایان سال 2024 ثابت نگه داردصندوق بین المللی پول (IMF) به ایالات متحده توصیه کرده است که با کاهش هزینه ها و افزایش درآمد، موقعیت مالی خود را بهبود بخشد. صندوق بین‌المللی پول بر رسیدگی به بدهی‌های فزاینده از طریق تعدیل سیاست‌ها تاکید می‌کند و توصیه می‌کند که نرخ‌های بهره فعلی را تا اواخر سال 2024 حفظ کنند. […]