خانه » طرفداران Proof-of-Work سانسور اعتبارسنجی را زیر سوال می برند زیرا 59٪ از اتریوم سهامدار توسط 4 شرکت نگهداری می شود – بیت کوین نیوز