ظاهراً چهره جنجالی مارتین شکرلی پشت سر DJT رمزنگاری جدید با مضمون ترامپ است

ظاهراً چهره جنجالی مارتین شکرلی پشت سر DJT رمزنگاری جدید با مضمون ترامپ است

ظاهراً چهره جنجالی مارتین شکرلی پشت سر DJT رمزنگاری جدید با مضمون ترامپ استمارتین شکرلی، که به دلیل محکومیت قبلی خود در مورد کلاهبرداری در اوراق بهادار شناخته می شود، طبق گزارش ها ادعا کرده است که توکن DJT، یک دارایی رمزنگاری جدید با موضوع دونالد ترامپ را ایجاد کرده است. این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که ارتباط این توکن با کمپین ترامپ تأیید نشده است و گمانه‌زنی‌ها و جنجال‌های قابل توجهی را برانگیخته است. مارتین شکرلی به تازگی توکن رمزنگاری ترامپ را ایجاد کرده است […]