فایل‌های 3iq برای راه‌اندازی محصول سولانا با مبادله در کانادا

فایل‌های 3iq برای راه‌اندازی محصول سولانا با مبادله در کانادا

فایل‌های 3iq برای راه‌اندازی محصول سولانا با مبادله در کانادا3iq Digital Asset Management اعلام کرده است که صندوق سولانا یک دفترچه اولیه برای عرضه اولیه عمومی در کانادا ثبت کرده است. هدف این صندوق تبدیل شدن به اولین محصول سولانا (SOL) قابل معامله در بورس (ETP) در آمریکای شمالی است. اهداف آن شامل ارائه قرار گرفتن در معرض ارز دیجیتال، افزایش سرمایه بلندمدت و بازده سهام است. صندوق به دنبال آن است […]