فدرال رزرو سیتی گروپ را 60.6 میلیون دلار به دلیل کمبودهای مدیریت ریسک جریمه می کند

فدرال رزرو سیتی گروپ را 60.6 میلیون دلار به دلیل کمبودهای مدیریت ریسک جریمه می کند

فدرال رزرو سیتی گروپ را 60.6 میلیون دلار به دلیل کمبودهای مدیریت ریسک جریمه می کندفدرال رزرو ایالات متحده یک جریمه 60.6 میلیون دلاری را برای سیتی گروپ به دلیل عدم موفقیت در مدیریت ریسک و شیوه های کیفیت داده اعمال کرده است. این اقدام اجرایی به دنبال پیشرفت ناکافی سیتی گروپ در رسیدگی به کاستی های شناسایی شده در دستور سال 2020 است. سیتی گروپ با جریمه 60.6 میلیون دلاری از سوی فدرال رزرو به دلیل کاستی های مدیریت ریسک در یک بررسی اخیر، […]