فرانسه و هنگ کنگ برای پیشبرد بازار جهانی توکن سازی با ابتکارات CBDC همکاری می کنند

فرانسه و هنگ کنگ برای پیشبرد بازار جهانی توکن سازی با ابتکارات CBDC همکاری می کنند

فرانسه و هنگ کنگ برای پیشبرد بازار جهانی توکن سازی با ابتکارات CBDC همکاری می کنندبانک فرانسه (BDF) و اداره پولی هنگ کنگ (HKMA) همکاری خود را در زمینه ارز دیجیتال بانک مرکزی عمده فروشی (wCBDC) اعلام کرده اند. این مشارکت شامل مشارکت HKMA در موج 2 کار اکتشافی سیستم یوروسیستم بانک مرکزی اروپا است. موسسات یادداشت تفاهم (MoU) را برای نوآوری در بازارهای wCBDC و توکن‌سازی امضا کردند. […]