فساد در پاراگوئه: سناتور ایالت مزارع استخراج غیرقانونی بیت کوین تا سقف 500000 دلار برای فعالیت زیرزمینی پرداخت می کند.

فساد در پاراگوئه: سناتور ایالت مزارع استخراج غیرقانونی بیت کوین تا سقف 500000 دلار برای فعالیت زیرزمینی پرداخت می کند.

فساد در پاراگوئه: سناتور ایالت مزارع استخراج غیرقانونی بیت کوین تا سقف 500000 دلار برای فعالیت زیرزمینی پرداخت می کند.سالین بوزارکیس، سناتور پاراگوئه ای، اداره ملی قدرت پاراگوئه (ANDE) را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که مقامات عالی رتبه مزارع استخراج غیرقانونی بیت کوین را به دلیل فعالیت زیرزمینی متهم می کنند. Buzarquis اظهار داشت که این مقامات ناشناس ماهانه بالغ بر 500000 دلار رشوه جمع آوری می کردند و خواستار استعفا یا بازجویی از رئیس ANDE، فلیکس سوسا در این مورد شدند. سناتور ملی ایالات […]