خانه » قانون‌گذاران نیجریه پس از پیشنهاد به زندان انداختن اپراتورهای پونزی – بازارهای نوظهور بیت‌کوین نیوز از قانون‌گذاران نیجریه خواستند صنعت کریپتو را تنظیم کنند.