قانونگذار ایالات متحده از دولت نیجریه خواست تا به کارمند زندانی Binance آزادی بشردوستانه اعطا کند.

قانونگذار ایالات متحده از دولت نیجریه خواست تا به کارمند زندانی Binance آزادی بشردوستانه اعطا کند.

قانونگذار ایالات متحده از دولت نیجریه خواست تا به کارمند زندانی Binance آزادی بشردوستانه اعطا کند.دو قانونگذار آمریکایی، فرنچ هیل و کریسی هولاهان، صدای خود را به درخواست‌ها برای آزادی تیگران گمباریان، مدیر اجرایی زندانی بایننس اضافه کرده‌اند. قانونگذاران این تماس را اندکی پس از بازدید از گمباریان در زندان بدنام کوجه نیجریه انجام دادند. هیل معتقد است که گمباریان به اتهامات مربوط به پولشویی به اشتباه بازداشت شده است. مقامات زندان متهم به […]