لایحه استخراج ارز دیجیتال روسیه با تاخیر مواجه می شود

لایحه استخراج ارز دیجیتال روسیه با تاخیر مواجه می شود

دومای دولتی روسیه در حال بررسی لایحه ای است که مربوط به استخراج و فروش ارزهای دیجیتال است، اما انتظار نمی رود این قانون تا پاییز تصویب شود. هدف از این لایحه قانونی کردن استخراج کریپتو و اجازه فروش ارز دیجیتال استخراج شده است. در حال حاضر، ارز دیجیتال را نمی توان برای تسویه حساب در روسیه استفاده کرد. قانون پیشنهادی مشخص می کند که دیجیتال […]