مجموعه Verse Voyager NFT Bitcoin.com به فروش می رسد

مجموعه Verse Voyager NFT Bitcoin.com به فروش می رسد

مجموعه Verse Voyager NFT به فروش می رسد.در یک رویداد مهم برای جامعه Bitcoin.com Verse، مجموعه Verse Voyager NFT کاملا فروخته شد. این دستاورد بر علاقه و اشتیاق رو به رشد در فضای مالی غیرمتمرکز تاکید می کند و تعهد Bitcoin.com به نوآوری و مشارکت جامعه را برجسته می کند. «در بازاری که توسط سکه‌های میم سوداگرانه غرق شده است، موفقیت اولین مجموعه NFT ما […]