مدیر عامل صرافی سنگاپور در مورد آینده لیست های رمزنگاری بحث می کند

مدیر عامل صرافی سنگاپور در مورد آینده لیست های رمزنگاری بحث می کند

مدیر عامل صرافی سنگاپور در مورد آینده لیست های رمزنگاری بحث می کندلوه بون چی، مدیرعامل صرافی سنگاپور (SGX) بینش خود را در مورد اینکه آیا بزرگترین بورس سنگاپور لیست‌های مبتنی بر رمزارز ارائه می‌کند یا خیر به اشتراک گذاشته است. این مقام اجرایی بر نیاز به یک اکوسیستم پایدار تأکید می کند و می گوید: «این واقعاً به معنای تقاضا است، واقعاً به معنای حکمرانی است، واقعاً به معنای ساختار است. علیرغم روندهای جهانی و فشار نهادی، لوه ادعا می کند که شرایط کنونی وجود دارد […]