مدیر عامل Circle موضع “فوق العاده صعودی” و خوش بینی بی سابقه ای را در مورد کریپتو به اشتراک می گذارد

مدیر عامل Circle موضع "فوق العاده صعودی" و خوش بینی بی سابقه ای را در مورد کریپتو به اشتراک می گذارد

مدیر عامل Circle موضع Jeremy Allaire، مدیر عامل Circle، خوش‌بینی بی‌سابقه‌ای را درباره آینده ارزهای دیجیتال ابراز کرده و پتانسیل تحول‌آفرین آن را برجسته کرده است. او تاکید کرد: من بیش از 11 سال است که دایره را می سازم و هیچ زمانی به اندازه الان خوشبین نبودم. مدیر اجرایی آینده ای را متصور است که در آن توکن های دیجیتال، قراردادهای هوشمند و حکمرانی غیرمتمرکز، امور مالی را متحول کنند. […]