مطالعات نشان می دهد که صاحبان رمزارز بیشتر احتمال دارد ویژگی های “تاریک” داشته باشند

مطالعات نشان می دهد که صاحبان رمزارز بیشتر احتمال دارد ویژگی های "تاریک" داشته باشند

مطالعات نشان می دهد که صاحبان رمزارز بیشتر احتمال دارد ویژگی های یک مطالعه اخیر نشان داده است که مالکیت ارزهای دیجیتال با اعتقاد به تئوری‌های توطئه و ویژگی‌های شخصیتی «تاریک» مانند خودشیفتگی، ماکیاولیسم، روان‌پریشی و سادیسم (که در مجموع به عنوان «تتراد تاریک» شناخته می‌شوند) مرتبط است. این تحقیق هویت‌های سیاسی متنوع صاحبان رمزارز و بیزاری آنها از اقتدارگرایی را برجسته می‌کند. مطالعه ویژگی های سیاسی و روانی ارزهای دیجیتال را آشکار می کند […]