مقامات زندان نیجریه تکذیب کردند که تیگران گامبریان کارمند بایننس به شدت بیمار است

مقامات زندان نیجریه تکذیب کردند که تیگران گامبریان کارمند بایننس به شدت بیمار است

مقامات زندان نیجریه تکذیب کردند که تیگران گامبریان کارمند بایننس به شدت بیمار استبه گفته مقامات زندان، تیگران گامباریان، کارمند Binance، در سلامت کامل است و آنطور که خانواده وی ادعا می کنند بیمار نیست. خانواده در مورد سلامتی او نگرانی هایی را مطرح کرده بودند و ادعا می کردند که او تحت مراقبت های پزشکی مناسب قرار نمی گیرد. اما مسئولان زندان این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده اند که گمباریان تحت مراقبت های مناسب قرار می گیرد […]