مهندس سابق مایکروسافت تغییر تدریجی تمرکز توسعه بلاک چین به مقیاس عمودی را پیش بینی می کند

مهندس سابق مایکروسافت تغییر تدریجی تمرکز توسعه بلاک چین به مقیاس عمودی را پیش بینی می کند

مهندس سابق مایکروسافت تغییر تدریجی تمرکز توسعه بلاک چین به مقیاس عمودی را پیش بینی می کنددر حالی که دارایی‌های دیجیتالی بسته‌بندی شده، پل زدن دارایی‌ها را امکان‌پذیر کرده و کاربرد آن‌ها را گسترش داده‌اند، نیاز درک شده آن‌ها به نگهبانی، خطرات تمرکز و وابستگی‌های اعتماد را دوباره معرفی می‌کند. به گفته کریس لی، بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری آوا، این با اخلاق غیرمتمرکز فناوری بلاک چین در تضاد است. لی به Bitcoin.com گفت: دستیابی به سودمندی با حفظ اصول اصلی تمرکززدایی […]