نصف شدن بیت کوین 2024 – مطالعه مقیاس خاکستری تحول بی سابقه بازار را نشان می دهد

نصف شدن بیت کوین 2024 - مطالعه مقیاس خاکستری تحول بی سابقه بازار را نشان می دهدطبق آخرین داده ها، شمارش معکوس برای رویداد نصف شدن شبکه بیت کوین نشان می دهد که کمتر از 10000 بلاک به واقعیت تبدیل شده است. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان می دهد که پیش بینی می شود نصف شدن بین 19 آوریل و 21 آوریل 2024 انجام شود و پاداش بلاک را از نرخ موجود 6.25 بیت کوین در هر بلوک به 3.125 کاهش دهد. […]