نماینده آلمانی از فروش بیت کوین انتقاد کرد و از دولت خواست بیت کوین را به عنوان دارایی ذخیره نگه دارد

نماینده آلمانی از فروش بیت کوین انتقاد کرد و از دولت خواست بیت کوین را به عنوان دارایی ذخیره نگه دارد

نماینده آلمانی از فروش بیت کوین انتقاد کرد و از دولت خواست بیت کوین را به عنوان دارایی ذخیره نگه داردیکی از اعضای پارلمان آلمان، جوآنا کوتار، از تصمیم دولت برای فروش بیت کوین ضبط شده در مقیاس بزرگ انتقاد کرده و از استفاده از این ارز دیجیتال به عنوان یک ذخیره استراتژیک حمایت می کند. او از چهره‌های کلیدی سیاسی، از جمله صدراعظم اولاف شولز، دعوت کرد تا در یک سخنرانی در مورد مزایای بیت کوین برای دولت‌های ملی، با هدف تغییر سیاست به سمت پذیرش ارز دیجیتال به عنوان یک ذخیره، شرکت کنند. […]