نمای جهانی جنوب: سیاستمداران ایالات متحده ناجی رمزارز نیستند. نوآوری باید مقدم بر مقررات باشد

نمای جهانی جنوب: سیاستمداران ایالات متحده ناجی رمزارز نیستند.  نوآوری باید مقدم بر مقررات باشد

نمای جهانی جنوب: سیاستمداران ایالات متحده ناجی رمزارز نیستند.  نوآوری باید مقدم بر مقررات باشداستقبال دونالد ترامپ و دیگر سیاستمداران آمریکایی از رمزارزها، امید را برانگیخته و سهامدارانی را که لابی را راهی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاران می‌دانند، تشویق کرده است. با این حال، تردیدهای ماندگار در مورد صداقت سیاستمداران باید به عنوان یک هشدار عمل کند و به نوآوران یادآوری کند که وقتی نیازهای کاربران را بر منافع سیاسی اولویت می دهند، شکوفا می شوند. Crypto به عنوان یک انتخابات کلیدی ظاهر می شود […]