هولوگراف فرآیند حذف 1 میلیارد توکن غیرقانونی ضرب شده و سوزاندن 53 میلیون HLG را آغاز می کند.

هولوگراف فرآیند حذف 1 میلیارد توکن غیرقانونی ضرب شده و سوزاندن 53 میلیون HLG را آغاز می کند.

هولوگراف فرآیند حذف 1 میلیارد توکن غیرقانونی ضرب شده و سوزاندن 53 میلیون HLG را آغاز می کند.پلتفرم توکن سازی که اخیراً هک شده است، Holograph، از فرآیند سوزاندن توکن برای از بین بردن یک میلیارد توکن HLG که به طور غیرقانونی ضرب شده است، رونمایی کرده است. تیم هولوگراف بیان کرد که این فرآیند که منجر به سوزاندن بیش از 53 میلیون توکن تا کنون شده است، انتظار می‌رود تعداد توکن‌های در گردش را به 10 میلیارد کاهش دهد. هولوگراف […]