وزیر دارایی نیجریه از SEC خواست تا با چالش‌های تنظیم ارزهای دیجیتال مقابله کند.

وزیر دارایی نیجریه از SEC خواست تا با چالش‌های تنظیم ارزهای دیجیتال مقابله کند.

وزیر دارایی نیجریه از SEC خواست تا با چالش‌های تنظیم ارزهای دیجیتال مقابله کند.وزیر دارایی نیجریه، Wale Edun، از هیئت مدیره تازه افتتاح شده کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC) خواسته است تا به پیچیدگی های تنظیم ارزهای دیجیتال رسیدگی کند. وی بر لزوم نظارت دقیق برای حفظ یکپارچگی بازار در بازار سرمایه تاکید کرد. ادون همچنین بر اهمیت آگاه ماندن و سازگاری، به ویژه در مواردی که به سرعت در حال تکامل است، تاکید کرد […]