وزیر نیجریه: بایننس بر گردش مالی بیش از 20 میلیارد دلار مالیات پرداخت نمی کند

وزیر نیجریه: بایننس بر گردش مالی بیش از 20 میلیارد دلار مالیات پرداخت نمی کند

وزیر نیجریه: بایننس بر گردش مالی بیش از 20 میلیارد دلار مالیات پرداخت نمی کنددر سال 2023، بایننس درآمدی بیش از 20 میلیارد دلار در نیجریه ایجاد کرد. با این حال، یک وزیر دولت فاش کرد که این شرکت مالیات پرداخت نکرده است. این مقام نیجریه ای همچنین به نظر می رسد ادعاهای قانونگذاران آمریکایی مبنی بر گروگان گرفتن تیگران گامبریان، یکی از مدیران زندانی بایننس، توسط دولتش را رد کرده است. تیگران گمباریان به اتهام مشارکت در استهلاک نایرا بازداشت شد […]