وقتی فهرست‌های ETF Spot Ether ظاهر می‌شوند، تراست Ethereum Grayscale به تخفیف باز می‌گردد.

وقتی فهرست‌های ETF Spot Ether ظاهر می‌شوند، تراست Ethereum Grayscale به تخفیف باز می‌گردد.

بر اساس داده‌های اخیر، Grayscale’s Ethereum Trust (ETHE) پس از تجربه کوتاهی از حق بیمه در 3 جولای، با تخفیف نسبت به ارزش خالص دارایی خود (NAV) به معامله بازگشت. زیرا Ethereum Trust (ETHE) با تخفیف به تجارت بازگشته است […]