خانه » پروتکل «واقعاً بی‌اعتماد» SBF – مرجع ارتقاء سرم ممکن است آلوده باشد، توسعه دهندگان به پروژه فورک نگاه می‌کنند – Altcoins Bitcoin News