پروژه 2025: طرحی برای اصلاح فدرال رزرو ایالات متحده و پایان دادن به “اختلال پولی” آن

پروژه 2025: طرحی برای اصلاح فدرال رزرو ایالات متحده و پایان دادن به "اختلال پولی" آن

پروژه 2025: طرحی برای اصلاح فدرال رزرو ایالات متحده و پایان دادن به بر اساس “پروژه 2025” که توسط اندیشکده محافظه کار بنیاد هریتیج آغاز شده است، استراتژی با هدف اجرای موثر سیاست های محافظه کارانه در 180 روز اول ریاست جمهوری بعدی ایالات متحده وجود دارد. بخش جدایی ناپذیر این طرح، جدای از تقویت اصول اصلی محافظه کاری، از بین بردن استقلال […]