پس از درخواست پلوسی برای تصمیم گیری در سال 2024، احتمال کناره گیری بایدن در چند بازار به 61 درصد افزایش یافت.

پس از درخواست پلوسی برای تصمیم گیری در سال 2024، احتمال کناره گیری بایدن در چند بازار به 61 درصد افزایش یافت.

پس از درخواست پلوسی برای تصمیم گیری در سال 2024، احتمال کناره گیری بایدن در چند بازار به 61 درصد افزایش یافت.روز چهارشنبه، نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا خواست تا به زودی درباره نامزدی خود تصمیم بگیرد و گفت: «زمان کوتاه است». به دنبال آن، شرط بندی های پلی مارکت در بعد از ظهر به 61 درصد افزایش یافت که نشان دهنده احتمال کناره گیری بایدن بود. در حال حاضر، این شانس اندکی به 59 درصد کاهش یافته است. احتمال انصراف بایدن در طول دوره افزایش یافت […]