پیتر برانت در مورد بازار بول بیت کوین: شرط من این است که این یک شمع «شروع» است

پیتر برانت در مورد بازار بول بیت کوین: شرط من این است که این یک شمع «شروع» است

پیتر برانت در مورد بازار بول بیت کوین: شرط من این است که این یک شمع «شروع» استپیتر برانت، تاجر کهنه کار و چارتیست مشهور، چشم انداز صعودی خود را برای بیت کوین دو برابر کرده است. پس از افزایش هدف قیمت بیت کوین خود برای این چرخه بازار صعودی به 200 هزار دلار، برانت به “نوارهای ماهیانه بزرگ” در نمودار قیمت بیت کوین خود اشاره کرد و اظهار داشت: “شرط من این است که این یک شمع “شروع” است. روند صعودی بیت کوین پیتر برانت […]