چین برای دومین ماه متوالی خرید طلا را متوقف کرد

چین برای دومین ماه متوالی خرید طلا را متوقف کرد

چین برای دومین ماه متوالی خرید طلا را متوقف کردبانک مرکزی چین، بانک خلق چین (PBOC)، انباشت طلای خود را برای دومین ماه متوالی متوقف کرد و ذخایر خود را در 72.8 میلیون اونس تروی ثابت نگه داشت. این توقف به 18 ماه خرید مستمر طلا که از نوامبر 2022 آغاز شد و به رکورد بالای قیمت طلا کمک کرد، پایان داد. PBOC انباشت طلا را پس از 18 ماه متوقف می کند […]