کارشناس خواستار مقررات کامل ارزهای دیجیتال در نیجریه برای کاهش جرایم مالی مرتبط با دارایی های دیجیتال است.

کارشناس خواستار مقررات کامل ارزهای دیجیتال در نیجریه برای کاهش جرایم مالی مرتبط با دارایی های دیجیتال است.یک کارشناس پزشکی قانونی گفته است که نیجریه اگر بخواهد جرایم مالی مرتبط با دارایی های دیجیتال را مهار کند، باید به طور کامل فعالیت های رمزنگاری را تنظیم کند. یکی از بنیانگذاران A&D Forensics همچنین از نیجریه خواست قوانینی را وضع کند که بانک ها را موظف می کند تا ارائه دهندگان خدمات را قبل از اعطای دسترسی به حساب بررسی کنند. مهار جرایم مالی مرتبط با رمزارز براساس یک بلاک چین […]