کمبود دیجیتال – گفتگوی تبادل میلیاردر مایکل دل و مایکل سیلر در مورد بیت کوین

کمبود دیجیتال - گفتگوی تبادل میلیاردر مایکل دل و مایکل سیلر در مورد بیت کوین

کمبود دیجیتال - گفتگوی تبادل میلیاردر مایکل دل و مایکل سیلر در مورد بیت کویندر 20 ژوئن، مایکل دل، مدیر اجرایی دل، شرکت فناوری آمریکایی که به توسعه، فروش، تعمیر و پشتیبانی از کامپیوترها و محصولات و خدمات مرتبط معروف است، نظرات خود را در مورد بیت کوین از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی X به اشتراک گذاشت. این تعامل آغاز شد. با پاسخ مایکل سیلر، بنیانگذار Microstrategy. مایکل مدیر عامل دل […]