کمیته سنا درباره نظارت قوی فدرال بر بازارهای کریپتو بحث می کند

کمیته سنا درباره نظارت قوی فدرال بر بازارهای کریپتو بحث می کند

کمیته سنا درباره نظارت قوی فدرال بر بازارهای کریپتو بحث می کندکمیته کشاورزی، تغذیه و جنگلداری سنا روز چهارشنبه جلسه ای را برگزار کرد که در آن رئیس سناتور دبی استابنو بر نیاز فوری به مقررات قوی در بازار ارزهای دیجیتال تاکید کرد. بحث بر روی حفاظت از سرمایه گذار، یکپارچگی بازار، و ضرورت نظارت فدرال برای کالاهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم متمرکز شد. کمیته سنا نکات برجسته نیاز برای […]