کوکوین 7.5 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در کارمزد تراکنش برای کاربران نیجریه ای اعمال می کند

کوکوین 7.5 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در کارمزد تراکنش برای کاربران نیجریه ای اعمال می کند

کوکوین 7.5 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در کارمزد تراکنش برای کاربران نیجریه ای اعمال می کندکاربران KuCoin مستقر در نیجریه از 8 ژوئیه شروع به اخذ مالیات بر ارزش افزوده 7.5 درصدی (VAT) از کارمزد تراکنش خواهند کرد. برخی از ناظران معتقدند که تصمیم Kucoin برای اجرای این مالیات به منظور افزایش شانس خود برای تضمین مجوز فعالیت است. یکی از بازیگران صنعت کریپتو مستقر در لاگوس اظهار داشت که اجرای این مالیات احتمالاً به صنعت آسیب خواهد رساند. […]