کیف پول بیت کوین آلمان با جریان ورودی روبرو می شود، Mt Gox میلیاردها را جابجا می کند، دولت ایالات متحده 13.6 میلیون دلار را بدون توجه به انتقال می دهد.

کیف پول بیت کوین آلمان با جریان ورودی روبرو می شود، Mt Gox میلیاردها را جابجا می کند، دولت ایالات متحده 13.6 میلیون دلار را بدون توجه به انتقال می دهد.

کیف پول بیت کوین آلمان با جریان ورودی روبرو می شود، Mt Gox میلیاردها را جابجا می کند، دولت ایالات متحده 13.6 میلیون دلار را بدون توجه به انتقال می دهد.تقریباً 14 ساعت پیش، دولت آلمان تقریباً 175 میلیون دلار بیت کوین فروخت و دارایی خود را به حدود 40359 بیت کوین کاهش داد. با این حال، فعالیت های اخیر مجموع را به 41226 بیت کوین افزایش داده است. واگذاری بیت کوین آلمان به دنبال جریان های ورودی از صرافی های بزرگ این حرکت، همراه با تراکنش های مربوط به کیف پول های بیت کوین بزرگ مانند کیف پول های آلمانی […]