گذشته در مقابل حال – بررسی تاریخچه بیت کوین از اصلاحات بازار گاوی

گذشته در مقابل حال - بررسی تاریخچه بیت کوین از اصلاحات بازار گاوی

گذشته در مقابل حال - بررسی تاریخچه بیت کوین از اصلاحات بازار گاویدر حال حاضر، قیمت بیت کوین از اوج 73737 دلاری خود که در 14 مارس 2024، حدود چهار ماه پیش به آن رسیده بود، 23.4 درصد کاهش یافته است. معیارها نشان می دهد که این طولانی ترین دوره در تاریخ بیت کوین بدون کاهش 25 درصدی در طول یک بازار صعودی است. در مقابل، هر دو بازار صعودی 2017 و 2021 چندین مورد را تجربه کردند […]