گزارش: نهادهای بزرگ بیش از 4 میلیون بیت کوین در اختیار دارند و 27 درصد از عرضه را به خود اختصاص می دهند.

گزارش: نهادهای بزرگ بیش از 4 میلیون بیت کوین در اختیار دارند و 27 درصد از عرضه را به خود اختصاص می دهند.

گزارش: نهادهای بزرگ بیش از 4 میلیون بیت کوین در اختیار دارند و 27 درصد از عرضه را به خود اختصاص می دهند.آخرین گزارش زنجیره‌ای گلاس‌نود نشان می‌دهد که نهادهای برچسب‌گذاری‌شده بزرگ مجموعاً تقریباً 4.23 میلیون بیت‌کوین دارند که بیش از 27 درصد از عرضه تنظیم‌شده در گردش را نشان می‌دهد. این تمرکز قابل توجه دارایی های بیت کوین بر نقش برجسته این نهادها در اکوسیستم بیت کوین تأکید می کند. هولدینگ های نهادی: ETF ها، ماینرها، دولت و صرافی ها 4.23 میلیون بیت کوین را بر اساس Glassnode کنترل می کنند. […]