گزارش: نگرانی‌های انتخاباتی باعث توقف سهولت مقررات رمزنگاری و ETF در کره جنوبی می‌شود

گزارش: نگرانی‌های انتخاباتی باعث توقف سهولت مقررات رمزنگاری و ETF در کره جنوبی می‌شود

گزارش: استراتژی انتخابات سهولت مقررات رمزنگاری و ETF را در کره جنوبی متوقف می کندکره جنوبی تلاش های خود را برای کاهش مقررات رمزنگاری و ممنوعیت صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) به تعویق انداخته است. این تحول از نزدیک پس از تفکر حزب قدرت خلق برای حذف برخی مقررات و ممنوعیت ETF قبل از شروع انتخابات عمومی کره جنوبی دنبال می شود. کره جنوبی از مقررات رمزنگاری خودداری می کند و گزارش می دهد […]