گزارش Cryptoquant: نهنگ‌های بیت‌کوین به‌طور تهاجمی خرید می‌کنند و قیمت‌ها به پایین‌ترین حد در 4 ماه رسیده است

گزارش Cryptoquant: نهنگ‌های بیت‌کوین به‌طور تهاجمی خرید می‌کنند و قیمت‌ها به پایین‌ترین حد در 4 ماه رسیده است

گزارش Cryptoquant: نهنگ‌های بیت‌کوین به‌طور تهاجمی خرید می‌کنند و قیمت‌ها به پایین‌ترین حد در 4 ماه رسیده استکاهش اخیر قیمت بیت کوین به پایین ترین حد در چهار ماه گذشته باعث زیان قابل توجهی برای سرمایه گذاران جدید و بزرگ شده است. بر اساس آخرین گزارش Cryptoquant، این توسعه، همراه با سیگنال‌های بازار مختلط، نشان می‌دهد که دارایی رمزنگاری پیشرو در یک مقطع حساس قرار دارد. سیگنال های بازار با رسیدن بیت کوین به 53 هزار دلار مخلوط می شوند: نهنگ ها و ماینرها بر قیمت اخیر بیت کوین در آینده تأثیر می گذارند […]