گزارش: Pantera Capital Eyes Fresh Funds for New TON Token Investment

گزارش: Pantera Capital Eyes Fresh Funds for New TON Token Investment

گزارش: Pantera Capital چشم‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید TON داردطبق گزارش ها، Pantera Capital، یک شرکت سرمایه گذاری آمریکایی، در حال آماده شدن برای جمع آوری سرمایه برای سرمایه گذاری جدید در toncoin (TON) است. این خبر به دنبال سرمایه گذاری قابل توجه قبلی Pantera در TON است که یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های آن تا به امروز است. Pantera Capital سرمایه گذاری جدیدی در بلاک چین TON برنامه ریزی می کند این هفته، یوگیتا خاتری، روزنامه نگار theblock.co فاش کرد که Pantera در حال درخواست است. […]