9 کیف پول بیت کوین غیرفعال دوباره فعال می شوند، در میان کاهش قیمت بیت کوین، 7.5 میلیون دلار حرکت می کنند

9 کیف پول بیت کوین غیرفعال دوباره فعال می شوند، در میان کاهش قیمت بیت کوین، 7.5 میلیون دلار حرکت می کنند

9 کیف پول بیت کوین غیرفعال دوباره فعال می شوند، در میان کاهش قیمت بیت کوین، 7.5 میلیون دلار حرکت می کننددر حالی که قیمت بیت کوین در 3 ژوئیه 60,382 دلار بود، دو روز بعد به طور قابل توجهی کاهش یافت و به 53,550 دلار رسید و تا ساعت 12:50 بعد از ظهر EDT در 5 ژوئیه به 56,642 دلار بازگشت. به ویژه، 9 کیف پول بیت کوین غیر فعال در سال های 2013، 2017 و 2016 فعال شدند. جمعه، جابجایی 133.41 بیت کوین به ارزش 7.5 میلیون دلار. سه کیف پول اولیه، […]