AI Depin Project Grass برای اجرای توزیع جوایز با استفاده از Solana

AI Depin Project Grass برای اجرای توزیع جوایز با استفاده از Solana

AI Depin Project Grass برای اجرای تمرکززدایی پاداش با استفاده از SolanaGrass، یک پروژه هوش مصنوعی Depin، گنجاندن کیف پول Solana را به عنوان بخشی از فرآیند توزیع جوایز جاری خود اعلام کرده است. گراس اظهار داشت که این افزوده جدید به آن‌ها اجازه می‌دهد منشاء هر قطعه از داده‌های خراش‌شده را ردیابی کنند و به گره ارائه‌کننده این اطلاعات با توجه به مقدار نسبی آن پاداش دهند. پروژه AI Depin […]