Anthropic غزل کلود 3.5 را با پیشی گرفتن از Chatgpt از Openai راه اندازی کرد.

Anthropic غزل کلود 3.5 را با پیشی گرفتن از Chatgpt از Openai راه اندازی کرد.

اخبار به اندازه بایت در مورد جدیدترین موضوعات مربوط به رمزارز و فناوری.آنتروپیک، یکی از بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی (AI) در بازار، آخرین نسخه از مدل بزرگ زبان داخلی (LLM) Claude را با نام 3.5 Sonnet منتشر کرده است. Anthropic ادعا می کند که این دستیار جدید با GPT-4o Openai رقابت می کند و در چندین معیار از جمله استدلال سطح فارغ التحصیلان، ریاضیات مدرسه پایه، ریاضی چند زبانه و کد از دومی پیشی می گیرد. […]