Apu Memecoin افزایش یافت و با پشتیبانی قوی جامعه به 11600 دارنده توکن رسید

Apu Memecoin افزایش یافت و با پشتیبانی قوی جامعه به 11600 دارنده توکن رسید

بیانیه مطبوعاتی. Apu Apustaja، یک موج جدید memecoin که در صنعت موج می‌زند، از حمایت چشمگیر جامعه به سرعت در حال رشد خود، شامل بیش از 11650 دارنده سکه و بیش از 13000 عضو کانال تلگرام خبر داده است. رهبری یک انقلاب در این بخش، که میم کوین های قورباغه ای را می بیند که جایگزین سکه هایی با مضمون سگ می شود. در پس افزایش ناگهانی محبوبیت آن، بسیار زیاد است […]