Astra Nova: The Tier 1 Web3 Game Booming with 170,000+ کاربر فعال Pre-Token

Astra Nova: The Tier 1 Web3 Game Booming with 170,000+ کاربر فعال Pre-Token

بیانیه مطبوعاتی. ریاض، عربستان سعودی – 8 ژوئیه 2024 – Astra Nova، RPG انقلابی اکشن، به عنوان اولین بازی Web3 که از چشم انداز بازی های پر جنب و جوش عربستان سعودی بیرون آمده است، گام های مهمی برداشته است. Astra Nova که بر روی Unreal Engine 5 ساخته شده است، با رویکرد نوآورانه و گیم پلی فراگیر خود، جامعه بازی را مجذوب خود می کند. در حال حاضر، آسترا نوا […]