Balaji Srinivasan توضیح می دهد که چرا رمزارز بر سیستم های پولی پس از هوش مصنوعی تسلط خواهد داشت

Balaji Srinivasan توضیح می دهد که چرا رمزارز بر سیستم های پولی پس از هوش مصنوعی تسلط خواهد داشت

Balaji Srinivasan توضیح می دهد که چرا رمزارز بر سیستم های پولی پس از هوش مصنوعی تسلط خواهد داشتBalaji Srinivasan استدلال می کند که در عصر هوش مصنوعی، پول به ارز دیجیتال تبدیل خواهد شد و کمبود دیجیتالی را برای تکمیل فراوانی دیجیتال هوش مصنوعی فراهم می کند. هوش مصنوعی فراوانی دیجیتال است اما همه چیز را فراوان نمی کند. Crypto کمبود دیجیتال است و فراوانی هوش مصنوعی را تکمیل می کند. بنابراین پول بعد از هوش مصنوعی رمزنگاری است. “پول خودش تبدیل به ارز دیجیتال می شود” بالاجی سرینیواسان، یک برجسته […]