Crypto Portfolio Tracker Coinstats نقض امنیتی را تأیید کرد. به طور موقت برنامه را خاموش می کند

Crypto Portfolio Tracker Coinstats نقض امنیتی را تأیید کرد.  به طور موقت برنامه را خاموش می کند

با توجه به برنامه ردیابی پورتفولیو رمزنگاری، Coinstats، گمان می‌رود هکرهای مظنون مرتبط با کره شمالی در پشت این رخنه امنیتی در 22 ژوئن باشند که بر 1590 کیف پول کاربر تأثیر گذاشت، تیم Coinstats به کاربرانی که آدرس کیف پول‌های آسیب‌دیده دارند توصیه کرده است که فوراً وجوه خود را با استفاده از آن انتقال دهند. کلیدهای خصوصی صادر شده آنها برنامه Coinstats خاموش شد Coinstats، رمزارز […]