ETF های بیت کوین نقطه ای ایالات متحده 129 میلیون دلار ورودی را ثبت کردند، وفاداری پیشتاز است

ETF های بیت کوین نقطه ای ایالات متحده 129 میلیون دلار ورودی را ثبت کردند، وفاداری پیشتاز است

ETF های بیت کوین نقطه ای ایالات متحده 129 میلیون دلار ورودی را ثبت کردند، وفاداری پیشتاز استصندوق‌های قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین (ETF) ایالات متحده با انباشت 129.45 میلیون دلار بزرگترین جریان خالص ورودی از 7 ژوئن 2024 را تجربه کردند. FBTC فیدلیتی در روز دوشنبه با 65.03 میلیون دلار پیشتاز این جریان بود. پنجمین روز متوالی ورودی برای ETF های بیت کوین ایالات متحده روز دوشنبه، ETF های بیت کوین نقدی ایالات متحده 1.36 میلیارد دلار در حجم معاملات ثبت کردند و 129.45 میلیون دلار ورودی جذب کردند. […]