Grayscale تاریخ رکورد را برای Ethereum Mini Trust Distribution تعیین می کند

Grayscale تاریخ رکورد را برای Ethereum Mini Trust Distribution تعیین می کند

Grayscale تاریخ رکورد را برای Ethereum Mini Trust Distribution تعیین می کندGrayscale Investments یک تاریخ رکورد را برای توزیع اولیه سهام در Grayscale Ethereum Mini Trust اعلام کرده است. توزیع به سهامداران موجود Grayscale Ethereum Trust بر اساس 1:1 تخصیص خواهد یافت. Grayscale برای 18 جولای آماده می شود توزیع سهام Ethereum Mini Trust Grayscale، شناخته شده […]