Kelp DAO فروش خصوصی 9 میلیون دلاری را تضمین می کند تا توسعه Defi را تقویت کند

Kelp DAO فروش خصوصی 9 میلیون دلاری را تضمین می کند تا توسعه Defi را تقویت کند

Kelp DAO فروش خصوصی 9 میلیون دلاری را تضمین می کند تا توسعه Defi را تقویت کندKelp DAO، یک پلتفرم بازخرید مایع، یک دور سرمایه گذاری خصوصی را تکمیل کرده است و 9 میلیون دلار جمع آوری کرده است تا رشد خود را در بخش مالی غیرمتمرکز (defi) افزایش دهد. هدف این بودجه افزایش قابلیت‌های پلتفرم و گسترش به اکوسیستم‌های جدید از جمله Solana و Bitcoin است. بازسازی پروتکل Kelp DAO تضمین می کند 9 میلیون دلار پیشرو دور سرمایه گذاری SCB بود […]