Mt Gox پس از یک دهه انتظار در ماه جولای توزیع 9 میلیارد دلار بیت کوین بین طلبکاران را آغاز می کند.

Mt Gox پس از یک دهه انتظار در ماه جولای توزیع 9 میلیارد دلار بیت کوین بین طلبکاران را آغاز می کند.

Mt Gox پس از یک دهه انتظار در ماه جولای توزیع 9 میلیارد دلار بیت کوین بین طلبکاران را آغاز می کند.در روز دوشنبه، 24 ژوئن 2024، متولی ورشکستگی Mt Gox اعلام کرد که بازپرداخت هزینه ها از ابتدای ژوئیه آغاز می شود. متولی توضیح داد که پرداخت ها به صورت بیت کوین و بیت کوین کش انجام می شود و به صرافی های تعیین شده ارسال می شود. پس از ده سال، متولی Mt Gox شروع ماه ژوئیه را برای بازپرداخت به ارزش تقریبی 9 میلیارد دلار اعلام کرد. […]