Parfin بلاک چین جدیدی ایجاد می کند تا به عنوان راه حل حفظ حریم خصوصی برای CBDC برزیل استفاده شود

Parfin بلاک چین جدیدی ایجاد می کند تا به عنوان راه حل حفظ حریم خصوصی برای CBDC برزیل استفاده شود

Parfin بلاک چین جدیدی ایجاد می کند تا به عنوان راه حل حفظ حریم خصوصی برای CBDC برزیل استفاده شودParfin، یک شرکت فناوری مالی، یک سیستم بلاک چین جدید ایجاد کرده است تا به عنوان راه حل حفظ حریم خصوصی برای CBDC برزیل، drex استفاده شود. Rayls، بلاک چین جدید، امکان فعالیت به روشی مجاز و همچنین پیوند خود را با دیگر بلاک چین های عمومی با استفاده از Rayls Public Chain، یک لایه بومی اتریوم دو (L2) ارائه می دهد. […]